Kontaktné údaje

JUDr. JAKUB KAJBA advokátska kancelária, s.r.o.
so sídlom Tajovského 3, 974 01  Banská Bystrica
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložke č. 21348/S
advokát registrovaný v Slovenskej advokátskej komore pod č. 6071

akkajba@gmail.com
0911 227 970

IČO: 47 237 007
DIČ: 2820005705

IČ DPH: SK2820005705
Poštová banka, a.s.,
IBAN: SK79 6500 0000 0000 2032 5961