JUDr. JAKUB KAJBA

advokátska kancelária, s.r.o.

Orientujeme sa primárne na oblasť obchodného práva, v rámci ktorej riešime požiadavky klientov predovšetkým v nasledovných oblastiach:

  • právo obchodných spoločností a družstiev
  • právo nekalej súťaže
  • záväzkové (zmluvné) právo

Klientom poskytujeme právne služby najmä vo forme:

  • vypracovania právnych analýz
  • vypracovania a pripomienkovania zmlúv a iných právnych dokumentov
  • zastupovania klientov v súdnom a rozhodcovskom konaní